EGZAMINY: 
                    

Przykłady zadań na semestr zimowy:

Przykłady zadań na semestr letni:


Zestaw demo - zima


                                Zestaw demo - lato

Dodatkowe:
Zadania z mechaniki relatywistycznej
Rozwiązane przykłady
zadań z teorii wzgledności:        - energia         - dylatacja czasu i kontrakcja długości
Zadania z fizyki atomu i równania Schroedingera
Dodatkowe zadania z kwantów i studni

KONSULTACJE:   

poniedziałek 13-1430 na konsultacje proszę wcześniej umawiać się poprzez e-mail !! 

Regulacje prawne dotyczące zaliczeń i egzaminów - na podstawie Regulaminu studiów AGH

Strony dydaktyczne prowadzących ćwiczenia rachunkowe:                         
 
dr M. Czapkiewicz                              
   
dr Z. Szklarski
    dr J.Kanak
   dr P.Wiśniowski
   dr B.Łysoń
  dr K.Schneider                         


 TERMINY EGZAMINÓW dla EiT:  
Na egzaminie dopuszczalne jest używanie jedynie najprostszych kalkulatorów (z pierwiastkiem) !!


ELEKTRONIKA  i

TELEKOMUNIKACJA
1 TERMIN: Wyniki egzaminu
2 TERMIN:  Wyniki egzaminu
3 TERMIN:  oglądanie prac 11.07. (piątek) godz. 9.30  p.315 C-1
Wyniki egzaminu

ELEKTRONIKA
1 TERMIN: Wyniki egzaminu
2 TERMIN:  Wyniki egzaminu
3 TERMIN: oglądanie prac 11.07. (piątek) godz. 9.30 p.315 C-1
Wyniki egzaminu

SPIS WYKŁADÓW Z FIZYKI   (z linkami do notatek studenckich)            

Kierunek:

Elektronika

Elektronika i Telekomunikacja


NOWE !!!   POKAZY EFEKTÓW FIZYCZNYCH W INTERNECIEe-mail:
stobieck@uci.agh.edu.pl