Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Elektroniki
Laboratorium z fizyki

Regulamin        Harmonogram zajęć     Rachunek niepewnościNr
Opis ćwiczenia
Instrukcja
Konspekt
1
Drgania harmoniczne sprężyny
PDF download PDFPRN
2
Mostek pojemnościowy
PDF download pdfprn
3
Rezonans akustyczny
PDF download pdfprn
4
Temperaturowy współczynnik rezystancji
PDF download pdfprn
5
Współczynnik lepkości
PDF download pdfprn
6
Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia PDF download pdfprn
7
Współczynnik załamania światła dla ciał stałych
PDF download pdfprn
8
Indukcyjność cewki
PDF download pdfprn
9
Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła PDF download pdfprn
10
Drgania tłumione w obwodzie RLC
PDF download pdfprn
11
Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga
PDF download pdfprn
12
Efekt Halla
PDF download pdfprn