Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Elektroniki
Laboratorium z fizyki

Regulamin        Harmonogram zajęć     Rachunek niepewnościNr
Opis ćwiczenia
Instrukcja
Konspekt
1
Drgania harmoniczne sprężyny
PDF download PDFPRN
2
Współczynnik lepkości
PDF download pdfprn
3
Rezonans akustyczny
PDF download pdfprn
4
Temperaturowy współczynnik rezystancji
PDF download pdfprn
5
Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia
PDF download pdfprn
6
Mostek pojemnościowy
PDF download pdfprn
7
Indukcyjność cewki
PDF download pdfprn
8
Drgania tłumione w obwodzie RLC
PDF download pdfprn
9
Współczynnik załamania światła dla ciał stałych
PDF download pdfprn
10
Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła
PDF download pdfprn
11
Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga
PDF download pdfprn
12
Efekt Halla
PDF download pdfprn