Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Elektroniki
Laboratorium z fizyki

Regulamin        Harmonogram zajęć        Rachunek niepewności

                                                 TI      EiT     Inż. Akust.


Nr
Opis ćwiczenia
Instrukcja
Konspekt
 
0
Pomiar rezystancji -
wyznaczanie niepewnosci pomiarowej
PDF download
1
Współczynnik załamania światła dla ciał stałych
PDF download pdfprn
3
Rezonans akustyczny
PDF download pdfprn
4
Temperaturowy współczynnik rezystancji
PDF download pdfprn
5
Efekt Halla
PDF download pdfprn
6
Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia PDF download pdfprn
7
Drgania harmoniczne sprężyny PDF download PDFPRN
8
Indukcyjność cewki
PDF download pdfprn
9
Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga PDF download pdfprn
10
Drgania tłumione w obwodzie RLC
PDF download
pdfprn
11
Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła PDF download pdfprn
12
Współczynnik lepkości PDF download pdfprn